ဧရာဝတီတိုင္း က်ံုေပ်ာ္ျမိဳ့နယ္ ဂဏိန္းအုပ္စု ဇရပ္စုေက်းရြာမွ မူလတန္းေက်ာင္းသားေလးမ်ားျဖစ္ျပီး Apolo ပရဟိတအဖြဲ့မွ သင္
ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားသြားေရာက္လွဳဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့ေက်ာင္း

အနာဂတ္ရဲ့ ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ားနွင့္တခဏတာ(ဧရာ၀တီတိုင္း က်ံုေပ်ာ္ျမိဳ့နယ္ ဂဏိန္းအုပ္စု ဇရပ္စုေက်းရြာမွ မူလတန္းေက်ာင္းသားေလးမ်ားျဖစ္ျပီး Apolo ပရဟိတအဖြဲ့မွ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားသြားေရာက္လွဳဒါန္းစဥ္ အမွတ္တရရိုက္ကူးထားေသာVideo file ျဖစ္ပါတယ္..) စာအုပ္မွာဆို #Apolo#ရံုးသံုးေက်ာင္းသံုးဘာပဲလိုလိုAPOLO#Apolo

Posted by Apolo Exercise Book and Stationery on Wednesday, 6 June 2018